info@carnivalnews.net

Ymmärrä kertoimet ja todennäköisyydet

Hevosurheilu on suosittu vedonlyöntikohde niin Suomessa kuin ulkomailla. Suomessa hevosurheiluun liittyvä vedonlyönti keskittyy hyvin pitkälti ravikilpailuihin, kun taas muualla Euroopassa lyödään vetoa muun muassa laukkakilpailuissa. Vedonlyönti on mukava ja jännittävä lisä ravikilpailuissa, mutta jotta vedonlyöntiin pääsee kunnolla sisälle, voitoista puhumattakaan, on nähtävä hieman vaivaa opetellakseen vedonlyöntiin liittyvää matemaattista teoriaa.

Tärkeimmät vedonlyöntiin liittyvät aspektit liittyvät tietysti kertoimiin ja todennäköisyyksiin. Näiden ymmärtäminen ja laskeminen voi aluksi tuntua haastavalta, mutta mikäli todella haluaa oppia niiden merkityksen, pienin ponnisteluin voi hyvinkin päästä mukavaan alkuun. Nämä peruskaavat opeteltuaan voi paremmin huomioida vedonlyöntiin liittyvät edut ja haitat, ylikertoimet ja alikertoimet.

Todennäköisyydet ja kertoimet

Vedonlyöntiin valveutumattomalle noviisille on tyypillistä valita vedonlyöntikohde aivan toisiin kuin kertoimiin ja todennäköisyyksiin liittyvin perustein. Tämä on kuitenkin varmin tie häviöön, sillä vaikka hevonen olisikin huippukunnossa ja voitokas useita kilpailuja putkeen, ei historiaan voi tai kannata luottaa. Tässä kohtaa vedonlyöjän avuksi nousevatkin kertoimet ja todennäköisyydet.

Vedonlyöntikertoimella tarkoitetaan lukua, joka kuvaa tapahtuman oletettua osumistiheyttä. Toisin sanoen, kyseessä on todennäköisyys siitä, miten joku tietty tapahtuma tulee päättymään. Vaikka kertoimia voidaan ilmaista eri tavoin – esimerkiksi desimaaleina tai murtolukuina – perustuvat ne aina asteikolle, joka alkaa nollasta ja päättyy yhteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kertoimen ollessa 0, tapahtuma ei toteudu, kun taas kertoimen ollessa 1 tapahtuma toteutuu.

Todennäköisyys puolestaan kuvaa vedonlyöntikerrointa prosenttilukuna. Oletetaan esimerkiksi, että vedonlyöntikohteen kerroin 0,5 tai ½ (yhden suhde kahteen), eli on yhtä mahdollista, että kohde voittaa tai häviää. Tällöin kohteen todennäköinen voittoprosentti on 50%, eli 0,5 muunnettuna prosenttiluvuksi. Desimaaliluvut onkin helppo muuntaa prosenteiksi yksinkertaisella kertolaskulla, mutta murtoluvut voivat tottumattomalle tuottaa aluksi hieman päänvaivaa.

Kertoimet ja todennäköisyydet perustuvat tilastoihin, eli niitä ei kukaan noin vain vedä hatusta. Raviurheilusta puhuttaessa, kertoimien ja todennäköisyyksien laskeminen perustuu vedonlyöntikohteen aiempiin tuloksiin. Vedonlyöntitoimistoilla, kuten esimerkiksi Mr Greenillä, on käytössään laskurit, jotka automaattisesti laskevat eri kohteiden aiempiin tuloksiin perustuvat kertoimet. Toki on olemassa myös tulosarkistoja, joita tarkastelemalla voi itse laskea kertoimia. Parhaiten vedonlyönnissä pärjäävätkin hyvin informoidut ja aihetta opiskelleet pelaajat, sillä toisin kuin yleisesti luullaan, vedonlyönti ei perustu tuuriin vaan se on taitolaji.

Ylikerroin ja alikerroin

Vedonlyönti on uhkapeliä, ja siihen liittyy myös tiettyjä riskejä ja etuja. Nämä riskit ja edut on osittain huomioitu kertoimissa, jotka siis lasketaan aiempien tulosten tilastoihin perustuen. Ylikertoimeksi kutsutaan kerrointa, joka on suurempi kuin sitä vastaava todennäköisyysprosentti. Ylikertoimet ovat vedonlyöntiä harrastavalle pelaajalle edullisimpia, sillä ne tuovat kotiin todennäköisimmät voitot.

Alikerroin puolestaan on ylikertoimen vastakohta, eli se on pienempi kuin sitä vastaavan todennäköisyyden käänteisluku. Alikertoimia kehotetaan yleensä välttämään, mikäli haluaa menestyä vedonlyönnissä, mutta jotkut kokeneemmat konkarit perustavat pitkäaikaisemman pelistrategiansa alikertoimille. Asiasta ollaan siis monta mieltä, mutta yleisesti ottaen alikertoimia pidetään vedenlyönnin riskinä, joita ei kannata lähetä ottamaan.

Koska vedonlyöntitoimistot ovat liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä, myös niiden tarkoituksena on tuottaa voittoja. Tämän vuoksi ylikertoimien löytäminen ei ole aina niin helppoa. Ammattivedonlyöjät perustavat kuitenkin pelistrategiansa ylikertoimien etsimiseen. Löytääkseen ylikertoimet helpommin, kannattaa pelaajan seurata tiettyä kohdetta tarkasti. Näin voi olla vedonlyöntitoimistoa paremmin selvillä kyseisen kohteen tuloksista ja mahdollisuuksista.

Sama pätee myös tilanteeseen, jossa tietyn kohteen tuloshistoriaan ja kauden suorituksiin perehtyneellä pelaajalla on etulyöntiasema verrattuna aiheeseen valveutumattomaan kansaan, joka useimmiten päätyy lyömään vetoa vedonlyöntitoimiston asettaman ennakkosuosikin puolesta. Tässä kohtaa vedonlyönti käykin erityisen mielenkiintoiseksi, sillä ylikertoimien etsimiseen liittyy tietynlaista salapoliisi- tai etsivätyötä.